Musikskoler - refusion af lærerlønsudgifter

Ifølge Musikloven skal alle kommuner tilbyde musikundervisning i en kommunal eller selvejende musikskole.

Musikskolerne skal hvert år i november indsende en ansøgning med budgettal for det kommende år. Budgettallene skal være godkendt af kommunen.

Find ansøgningsvejledning og ansøgningsskema her

Regnskabsaflæggelse

Der er frist for indsendelse af regnskabsskema for kalenderår 2018 den 1. juli 2019. Nedenstående regnskabsskema skal anvendes.

Regnskabsskema for musikskoler 2018 (word)

Revisionsinstruks for musikskoler (pdf)

Publikationer og statistik

Læs mere om musikskolestatistik her

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner, og formålet med dem er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer.

Læs anbefalingerne for god ledelse