Råd og foreninger

Vejledninger om aflæggelse af regnskab.

Regnskabsmodel

Budgetter og regnskaber for driftsinstitutioner skal opstilles efter følgende regnskabsmodel:

Regnskabsmodel 2009 for alle modtagere af driftstilskud (Excel)
Regnskabsmodel 2010 for alle modtagere af driftstilskud (Excel)

Afleveringsfrister

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. nov. / 31. sep.

Driftstilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse.

Læs Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Læs Bek. nr. 1701 af 21/12/2010

Tipsaktstykket

Akt nr. 105 - Tips- og lottomidler, kulturelle formål.
Her kan du læse om tipsmidler til kulturelle formål på Tipsaktstykket:

Læs Tipsaktstykket for 2012 til 2013 (pdf)

Formål med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer driftstilskud til en række faglige sammenslutninger, råd og foreninger. Blandt disse råd er både landsdækkende kunstnersammenslutninger, lokale kulturforeninger og lokale kulturhuses sammenslutninger.

De faglige sammenslutninger er organiseret som foreninger og får tilskud via Kulturministeriets Tips- og Lottomidler. De faglige sammenslutninger varetager opgaver på vegne af henholdsvis forsamlingshuse og organisationer, der repræsenterer amatør- og professionelle kunstnere.