Vejledninger til scenekunstinstitutioner, der modtager driftstilskud

Her finder du vejledninger for budget og regnskab samt tjekliste til aflæggelse af årsrapport. Vejledningerne gælder institutioner, som modtager driftsstøtte via Finanslovsbevillinger, Tips- og Lottomidler eller tilskud fra Statens Kunstråd.