Landsdelsscenerne

Drifttilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse.

Læs Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Læs Bek. nr. 1701 af 21/12/2010

Tjeklister for årsrapporter

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Institutioner, der modtager over 10 mio. kr. om året i driftstilskud (word)

Institutioner, der modtager 10 mio. kr. eller mindre om året i driftstilskud (word)

Afleveringsfrister for årshjul

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec
  • Særlige frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec
  • Årshjul: virksomhedsmøde i 1.kvartal. 1. maj / 31. dec.

Lov om scenekunst

LBK 30 af 14/01/2014:

Læs Lov om scenekunst

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

BEK nr. 1343 af 22/11/2016

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for driftstilskud til Odense Teater, Aalborg Teater og Aarhus Teater kan findes under Finanslovens § 21.23.11

Læs Finansloven

Formål med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer driftstilskud til landsdelsscenerne, der modtager tilskud via Finansloven.