Turnéteatre og -kompagnier

Vejledninger om aflæggelse af regnskab

Tjeklister for årsrapporter

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Institutioner, der modtager over 10 mio. kr. om året i driftstilskud (word)
Institutioner, der modtager 10 mio. kr. eller mindre om året i driftstilskud (word)

Afleveringsfrister for årshjul

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec
  • Særlige frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec
  • Årshjul: virksomhedsmøde i 1.kvartal. 1. maj / 31. dec.

Lov om scenekunst

LBK 30 af 14/01/2014:

Læs Lov om scenekunst

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

BEK nr. 1343 af 22/11-2016

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for driftstilskud til turneteatre- og kompagnier kan findes under Finanslovens § 21.23.11

Læs Finansloven

Bekendtgørelse om regnskab og revision

for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til Lov om scenekunst.

BEK nr. 1701 af 21/12/2010

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Formålet med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer driftstilskud til turnerende teatrer, der modtager tilskud via Finansloven.

Teatrene skal bidrage til at dække behovet for henholdsvis skuespil, musikdramatik og dans i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire. Styrelsen administrerer finanslovsbevillingen til teatrene og fører det økonomiske tilsyn.