Vejledninger om aflæggelse af regnskab

Bemærk at Dansk Danseteater er omfattet af bekendtgørelse BEK nr 1207 af 06/10/2010. 

Herunder kan du læse om lovgivning, bevilling og retningslinier for regnskab:

Tjeklister

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Institutioner, der modtager over 10 mio. kr. om året i driftstilskud


Institutioner, der modtager 10 mio. kr. eller mindre om året i driftstilskud

Regnskabsmodel

Budgetter og regnskaber for driftsinstitutioner kan med fordel opstilles efter følgende regnskabsmodel:

Regnskabsmodel for alle modtagere af driftstilskud

Afleveringsfrister og årshjul

  • Generelle frister for budget og regnskab: budgetter indkommer sammen med ansøgning den 1. juni og regnskabsfrist er 1. januar
  • Årshjul: ansøgning 1. juni, regnskab 1. november

Lov om scenekunst

LBK. nr 526 af 04/06/2012:

Læs Lov om scenekunst

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for driftstilskud til Dansk Danseteater kan findes under Finanslovens § 21.23.11

Læs Finansloven for finansåret 2012 (pdf)

Driftstilskud

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse:

Læs lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:

Læs bek. nr. 1701 af 21/12/2010

Formålet med ordningen

Kulturstyrelsen administrerer en række driftstilskud til forskellige institutioner på scenekunstområdet. Det drejer sig om institutioner, der får tilskud hhv. under finansloven eller fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg.