Koncernøkonomi

Koncernøkonomi varetager styringen af Kulturministeriets bevillinger m.v.

Koncernøkonomi står også for budget- og regnskabsopgaver for Kulturministerits departement, Slots- og Kulturstyrelsen og 5 små statsinstitutioner.