Årsrapport og virksomhedsmøde

Resultatopfølgning.

Kulturministeriets statsinstitutioner skal årligt aflægge en årsrapport i henhold til Akt 63 11/12 2002. Fra 2005 aflægges denne efter omkostningsbaserede principper, jf. Akt 163 17/5 2004.

Årsrapporten udgør det centrale dokument i Kulturministeriets resultatopfølgning. Rapporten udarbejdes i første kvartal og beskriver det forgangne års økonomiske og faglige resultater. Rapportens indhold diskuteres ved et årligt virksomhedsmøde, der ligeledes finder sted i første kvartal.