Vejledningsmateriale

Til brug ved udarbejdelse af Årsrapport 2009

Som sidste år har vi skrevet et kommenteringsnotat, med kommentarer til og gode råd om, hvordan opgaven kan gribes an, så retningslinjerne i Økonomistyrelsens vejledning bliver opfyldt. Kommenteringsnotat er ikke en vejledning i sig selv. Det er stadigvæk Økonomistyrelsens vejledning, der skal være jeres udgangspunkt for udarbejdelse af årsrapporten.

Årstabellerne, der er et hjælpeværktøj, som I frit kan vælge at benytte, er opdaterede, så de passer til årets vejledning. Regnskabstabelskabelonerne i årstabellerne er udarbejdet, så de passer med Økonomistyrelsens kravspecifikation og dermed de tabeludtræk, I kan foretage i SKS. 

Endvidere finder I også en skabelon, som I kan indsætte de forskellige afsnit og tabeller i. Layoutet bestemmer I selv, men vi ser gerne, at I anvender skabelonen og tilpasser den, hvis der skal tilføjes/fjernes afsnit eller tabeller.

Såfremt I har spørgsmål vedrørende årsrapporten i almindelighed eller vedrørende vejledningsmaterialet, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Download vejledningsmaterialet ved at klikke på links til højre.