Vejledningsmateriale

Til brug ved udarbejdelse af årsrapport 2017

Til brug for årsrapporten 2017 har departementet udarbejdet en vejledning med information om, hvordan opgaven kan gribes an, så retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport bliver opfyldt.

Årstabellerne er et hjælpeværktøj, som I frit kan vælge at benytte. Årstabellerne er udarbejdet, så de passer med Moderniseringsstyrelsens kravspecifikation og dermed de tabeludtræk, I kan foretage i SKS.

I årsrapportskabelonerne kan de forskellige afsnit og tabeller indsættes. Layoutet bestemmer I selv, men vi ser gerne, at I anvender skabelonen (og tilpasser den, hvis der skal tilføjes/fjernes afsnit eller tabeller).

Såfremt I har spørgsmål vedrørende årsrapporten eller vejledningsmaterialet, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Download vejledningsmaterialet ved at klikke på links til højre.