Ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. Ministerieinstruksen indeholder en beskrivelse af:

 

  • Kulturministeriets forretningsområde og opdeling af virksomheder
  • Kulturministeriets tilrettelæggelse af ministeriets overordnede regnskabsforvaltning
  • Kulturministeriets tilrettelæggelse af regnskabsgodkendelsen inden for ministerområdet, samt tilsyns- og kontrolfunktioner i forbindelse hermed.