Økonomiservice

Økonomiservice løser både tværgående og kundespecifikke opgaver for Kulturministeriets statsinstitutioner og styrelser.

Opgaverne omfatter bl.a. økonomikonsulentordningen i forhold til et antal faste brugere, ad hoc bistand på økonomiområdet og repræsentation af institutionerne i kundeforholdet til Statens Administration/Økonomiservicecentret (ØSC). Herudover afholdes jævnligt ERFA-møder for medarbejdere institutionerne om aktuelle regnskabs- og løn/HR-opgaver.

På de følgende sider kan du læse mere om økonomikonsulentordningen, relationen til ØSC og ERFA-grupperne for regnskabs- og løn/HR-medarbejdere.

Koncernøkonomi varetager økonomikonsulentordningen i forhold til et antal faste brugere og har beredskab til at betjene ad hoc-brugere på følgende områder:

 • Udarbejdelse af finanslovsbidrag, totalrammeredegørelser og bevillingsafregning
 • Budgetlægning og budgetopfølgning, herunder udarbejdelse af lønbudgetter og prognoser
 • Udarbejdelse af likviditetsbudgetter og opfølgning på likviditet
 • Bidrag til rammeredegørelser
 • Bidrag til årsrapporter
 • Investeringsbudgetter, anlægsadministration og opfølgning på lånerammer
 • Ekstern og intern rapportering, fx central regnskabsopfølgning
 • Besvarelse af revisionshenvendelser samt medvirken ved revisionsbesøg
 • Økonomiske analyser på institutionerne
 • Udarbejdelse af procedurer og forretningsgange i økonomistyringen på institutionerne
 • Repræsentation af institutionerne i kundeforholdet til Økonomiservicecentret
 • Udarbejdelse af grundlag for regnskabsgodkendelse i Statens Koncern System (SKS), herunder gennemgang af regnskabserklæringer fra Statens Administration.

Der betales for ydelserne efter en betalingsmodel, der er godkendt af Kulturministeriets departement.