Resultatstyring

Kulturministeriets politik for resultatstyring.

For at sikre en sikker og effektiv opgavevaretagelse på ministerområdet anvender ministeriet forskellige former for styring af og tilsyn med institutioner og tilskudsmodtagere. 

Resultatstyring indgår i den faglige styring, og formålet er at skabe en passende sikkerhed for, at institutioner og tilskudsmodtagere på ministeriets område opfylder sine formål og gældende politiske målsætninger.

Principper for resultatstyring og de anvendte koncepter for styring af statsinstitutioner, selvejende institutioner m.v. og af projekt- og aktivitetstilskud fremgår af ministeriets politik for resultatstyring.

Vejledning om rammeaftaler for selvejende institutioner m.v. findes under menupunktet Institutionsdrift

Kontakt

Spørgsmål vedrørende politik og koncepter kan rettes til Jane Nørgaard Øhle i Koncern Økonomi (jng@remove-this.kum.dk/ 4139 3845).