Kontakt

Vidennet er kommunikationskanal for fire af Kulturministeriets koncernafdelinger.

Koncern HR 

Kontakt

Udvikling og Koncern IT 

Kontakt

Koncern Udbud og Indkøb 

Kontakt

Koncern Økonomi (Kulturministeriets departement)

Kontakt

 

Derudover eksisterer der følgende koncernenheder i Kulturministeriet:

Ledelses- og Kommunikationssekretariatet (Kulturministeriets departement)

Skriv til Kulturministeriets hovedpostkasse og angiv i emnefeltet hvad din henvendelse drejer sig om

Koncern Ejendomsudvikling og administration

Kontakt