Koncern Udbud og Indkøb

Koncern Udbud og Indkøb yder rådgivning og bistand til gennemførelse af udbud og udarbejdelse af kontrakter for Kulturministeriets departement, styrelse samt institutioner.

Rådgivning ift. udbud og kontrakter

På udbudsområdet yder vi rådgivning og udbudsbistand til gennemførelse af udbud omhandlende varer og tjenesteydelser. Ligeledes yder vi bistand til udarbejdelse, fortolkning, indgåelse og opfølgning på vare- og tjenesteydelseskontrakter. 

Vi rådgiver også gerne, hvis du skal indkøbe en vare eller tjenesteydelse, som ikke kræver udbud.

Koncernindkøb

Koncern Udbud og Indkøb repræsenterer Kulturministeriet i de statslige indkøbsfora. Ligeledes indgår vi på udvalgte områder koncernfælles indkøbsaftaler på vegne af Kulturministeriets institutioner.

Ansvar 

Uanset omfanget af Koncern Udbud og Indkøbs ydelser, det være sig konkret opgavevaretagelse eller rådgivning og bistand, ligger det endelige ansvar hos institutionen, og Slots- og Kulturstyrelsen kan ikke holdes ansvarlig for evt. fejl eller tab, der måtte opstå som følge af den bistand Koncern Udbud og Indkøb har ydet.

Abonner på nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Koncern Udbud og Indkøb