Eksisterende indkøbsaftaler

Som statslig institution er vi forpligtet til at følge Cirkulæret om indkøb i staten samt Udbudsloven og derfor altid at købe bedst og billigst ind.

Cirkulæret indeholder en kaskademodel som rangordner eksisterende indkøbsaftaler, som i videst muligt omfang skal benyttes for at minimere ressourcer på at udbyde opgaver til gavn for varetagelsen af kerneopgaverne.

Rangordning af indkøbsaftaler, jf. kaskademodellen:

1. Forpligtende aftaler i Statens Indkøbsprogram 
2. Frivillige aftaler i Statens Indkøbsprogram eller SKI-aftaler
3. Ministerielle eller tværministerielle aftaler
4. Egen konkurrenceudsættelse, jf. Udbudsloven

For at se aftalebetingelser, priser m.m. skal du have et personligt login til Moderniseringsstyrelsen og SKI. 

Har du ikke et login til Moderniseringsstyrelsen, kan du klikke her for at læse mere om, hvordan du rekvirerer et.

Har du ikke et login til SKI.dk, kan du anmode om et ved at skrive en mail til Koncern Udbud og Indkøb (kui@remove-this.slks.dk).