Eksisterende indkøbsaftaler

Som statslig institution er vi forpligtet til at følge Cirkulæret om indkøb i staten samt Udbudsloven og derfor altid at købe bedst og billigst ind.

Cirkulæret indeholder en kaskademodel som rangordner eksisterende indkøbsaftaler, som i videst muligt omfang skal benyttes for at minimere ressourcer på at udbyde opgaver til gavn for varetagelsen af kerneopgaverne.

Rangordning af indkøbsaftaler, jf. kaskademodellen:

1. Forpligtende aftaler i Statens Indkøbsprogram 
2. Frivillige aftaler i Statens Indkøbsprogram eller SKI-aftaler
3. Ministerielle eller tværministerielle aftaler
4. Egen konkurrenceudsættelse, jf. Udbudsloven

Du kan også finde aftalerne i IndFak under fanen "Aftaler".

For at se aftalebetingelser, priser m.m. på aftalerne under SKI, samt have adgang til Moderniseringsstyrelsens bestillingsapplikation til trykkeriydelser, skal du have et personligt login. 

Har du ikke et personligt login til Moderniseringsstyrelsens bestillingsapplikation, kan du klikke her for at læse mere om, hvordan du rekvirerer et.

Har du ikke et personligt login til SKI, kan du anmode om et ved at skrive en mail til Koncern Udbud og Indkøb (kui@remove-this.slks.dk).