Køb af computer via e-auktion

Cirka hver tredje måned bliver der afholdt e-auktion på pc’er, hvor de valgte leverandører byder ind på den pulje af computere, som kunderne på Kulturministeriets/statens område efterspørger.

Køb af pc’er via e-auktion

Hvornår og hvordan melder du ind på en e-auktion? 

Du kan holde dig orienteret om datoer for næstkommende e-auktion på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Klik her på at komme hen til siden.

Indmeldelsesproceduren er afhænger af, om din institution er it-driftskunde hos Statens IT eller ej.

Institutioner driftet af Statens IT

Skal indmelde ønsker til antal pc’er, skærme mv. til Statens IT.

Øvrige institutioner

Udfylder indmeldingsark og skanner kopi af fanebladet "Kontraktansvarlig" i indmeldingsarket med underskrift fra en underskriftsberettiget person. Begge dele sendes til indkobsrapporter@remove-this.modst.dk.

Efter hver e-auktion får du som køber besked om, hvilken leverandør der har vundet e-auktionen. Købet forpligtes således hos den leverandør, der har vundet. Dette gælder også, selvom leverandøren er en anden end du havde ønsket. Efter e-auktionen sker al kommunikation direkte mellem dig og leverandøren. Leverandøren leverer udstyret til den anviste adresse. Leverandøren skal levere efter anvisningerne i udbuddet.