Leverance/afregning af el

Koncern Udbud og Indkøb har på vegne af en række statsinstitutioner indgået aftale om levering af el.

Koncern Udbud og Indkøb er bemyndiget til at indkøbe el for hele Kulturministeriet og har indgået en tværministeriel aftale med Energi Danmark A/S. Parterne i aftalen er – udover Kulturministeriet - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udenrigsministeriet, Bygningsstyrelsen og DR.

Aftalen, der er indgået med Energi Danmark A/S, er en porteføljeforvaltningsaftale, som er en aftale der bygger på, at vi har den gennemsnitlige årspris (index) som loft, dvs. gennemsnitsprisen for hele 2014 er loftet, og såfremt resultatet giver en højere pris, så er det loftet, der gælder, mens en lavere pris og dermed besparelse deles ligeligt mellem Energi Danmark A/S og parterne i aftalen.

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2014.

Oversigt over institutioner, der er omfattet af aftalen.pdf

Ved til- og afgang af målere skal du hurtigst muligt give Energi Danmark besked. Dette gør du som beskrevet her (pdf). Da du ikke nødvendigvis altid kender tilflytter, skal bilaget blot udfyldes bedst muligt. Såfremt du tilflytter ny adresse, skal vedlagte blot suppleres med fakturaoplysninger/EAN nr.

Kontaktperson hos Energi Danmark er Kim Nielsen, kn@remove-this.energidanmark.dk