Renovation

Koncern Udbud og Indkøb har på vegne af enkelte kulturinstitutioner indgået en tværministeriel aftale med M.Larsen Vognmandsfirma A/S på afhentnings af renovation.

Aftalen er indgået på vegne af følgende institutioner:

  • Kunstakademiets Billedkunstskole
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • Det Danske Filminstitut
  • Ordrupgaard
  • Rigsarkivet

Aftalen løber i perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2021 med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

For mere information om aftalen kontakt den aftaleansvarlige på din institution.

Du er også velkommen til at kontakte Koncern Udbud og Indkøb, hvis du har spørgsmål til aftalen.