Taxakørsel

Koncern Udbud og Indkøb har på vegne af enkelte kulturinstitutioner indgået en tværministeriel aftale med Dantaxi 4x48 på taxakørsel. Aftalen er indgået på vegne af følgende institutioner:

  • Den Danske Scenekunstskole
  • Det Kgl. Bibliotek
  • Kulturministeriets Departement
  • Ordrupgaard
  • Rigsarkivet
  • Slots- og Kulturstyrelsen

Aftalen løber i perioden 1. februar 2017 til 31. januar 2019 med mulighed for forlængelse 2 gange 1 år.

For mere information om aftalen kontakt den aftaleansvarlige på din institution.

Du er også velkommen til at kontakte Koncern Udbud og Indkøb, hvis du har spørgsmål til aftalen.