Eksisterende indkøbsaftaler

Som statslig institution er vi forpligtet til at følge Cirkulæret om indkøb i staten samt Udbudsloven og derfor altid at købe bedst og billigst ind.

Cirkulæret indeholder en kaskademodel som rangordner eksisterende indkøbsaftaler, som i videst muligt omfang skal benyttes for at minimere ressourcer på at udbyde opgaver til gavn for varetagelsen af kerneopgaverne.

Rangordning af indkøbsaftaler, jf. kaskademodellen:

1. Aftaler i Statens Indkøbsprogram 
2. SKI-aftaler eller øvrige aftaler fra Moderniseringsstyrelsen
3. Tværministrielle udbud eller egne udbud 

For at se aftalebetingelser, priser m.m. skal du have et personligt login til Moderniseringsstyrelsen og SKI. 

Har du ikke et login til Moderniseringsstyrelsen, kan du klikke her for at læse mere om, hvordan du rekvirerer et login.

Har du ikke et login til SKI.dk skal du skrive en mail til Koncern Udbud og Indkøb (kui@remove-this.slks.dk) og anmode om et.