Statens indkøbskategorier

I staten skal vi kontere samtlige køb på de fælles statslige indkøbskategorier.

Registeringerne på indkøbskategorierne anvendes til at beregne compliance på udvalgte statslige indkøbsaftaler samt til behovsopgørelse i forbindelse med udbud. 

Du kan finde den aktuelle oversigt over de statslige indkøbskategorier på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. 

Det er vigtigt, at køb konteres på de rigtige indkøbskategorier, da indkøbskategorien ikke senere kan ændres. Korrekt indkøbskontering vidner om god regnskabspraksis og kan have positiv effekt på compliance.

Ved tvivl om, hvilken indkøbskategori dit køb skal konteres på, da er reglen at du skal kontere på den indkøbskategori, som dækker den største del af den indkøbte ydelse.

Har du spørgsmål i forbindelse med kontering af et konkret køb, er du altid velkommen til at kontakte Koncern Udbud og Indkøb (kui@remove-this.slks.dk).