Kontraktbistand

Koncern Udbud og Indkøb yder rådgivning og bistand ved udarbejdelse, indgåelse, fortolkning og opfølgning på leverandørkontrakter, som indgås af Kulturministeriets institutioner.

Vi kan rådgive og bistå dig gennem hele kontraktforløbet fra udarbejdelse af kontraktudkast til fortolkning af og opfølgning på indgåede kontrakter. Du kan også vælge kun at benytte os ad hoc i forskellige kontraktfaser.