Leverance/afregning af el

Koncern Udbud og Indkøb har på vegne af en række statsinstitutioner indgået aftale om levering af el.

Koncern Udbud og Indkøb er bemyndiget til at indkøbe el for hele Kulturministeriet og har indgået en tværministeriel aftale med DONG Energy. Parterne i aftalen er – ud over Kulturministeriet – Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet, DR og Politiet.

Den aftale, der er indgået med DONG Energy, er en porteføljeforvaltningsaftale. Det betyder, at aftalen bygger på en på forhånd aftalt maksimumspris, men hvis DONG Energy er i stand til at handle prisen på el ned under den aftalte maksimumspris, skal besparelse deles ligeligt mellem DONG Energy og parterne i aftalen. 

Aftalen med DONG om levering af elektricitet udløber med udgangen af 2013. Koncern Udbud og Indkøb har derfor i foråret 2013 indgået en ny aftale i samarbejde med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udenrigsministeriet, Bygningsstyrelsen og DR. Aftalen, der er indgået med Energi Danmark A/S, er fortsat en porteføljeforvaltningsaftale. Aftalen træder i kraft den 1.1.2014. 

Hent oversigt her over institutioner, der er omfattet af aftalen (pdf)

Koncern Udbud og Indkøb er bemyndiget til at indkøbe el for hele Kulturministeriet og har indgået en tværministeriel aftale med Energi Danmark A/S. Parterne i aftalen er – udover Kulturministeriet - Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Udenrigsministeriet, Bygningsstyrelsen og DR. Aftalen, der er indgået med Energi Danmark A/S, er fortsat en porteføljeforvaltningsaftale. Det betyder, at aftalen bygger på, at vi har den gennemsnitlige årspris (index) som loft, dvs. gennemsnitsprisen for hele 2013 er loftet, og såfremt resultatet giver en højere pris, så er det loftet, der gælder, mens en lavere pris og dermed besparelse deles ligeligt mellem Energi Danmark A/S og parterne i aftalen.

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2014.

Hent oversigt her over institutioner, der er omfattet af aftalen (pdf)

Ved til- og afgang af målere skal du hurtigst muligt give Energi Danmark besked. Dette gør du som beskrevet her (pdf). Da du ikke nødvendigvis altid kender tilflytter, skal bilaget blot udfyldes bedst muligt. Såfremt du tilflytter ny adresse, skal vedlagte blot suppleres med fakturaoplysninger/EAN nr.

Kontaktperson hos Energi Danmark er Kim Nielsen, kn@remove-this.energidanmark.dk