Retningslinjer for indkøb i Kulturministeriet

I Kulturministeriet er der ift. indkøb flere retningslinjer som skal følges.

Der er på den baggrund udarbejdet: