Retningslinjer

Alle Kulturministeriets institutioner er omfattet af en række retningslinjer for udbud og indkøb.

Fælles retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Som statslig institution er vi alle forpligtet til følge Cirkulæret om indkøb i staten og altid at købe bedst og billigst ind. Derfor har Kulturministeriet vedtaget nogle retningslinjer, som understøtter bedst mulig konkurrence på alle indkøb og dermed også de bedste priser.

Departement, Styrelsen og kulturinstitutionerne er omfattet af Kulturministeriets fælles retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser. Du skal derfor følge retningslinjerne, hver gang du køber en vare eller tjenesteydelse.

Koncern Udbud og Indkøb opdaterer retningslinjerne i takt med at der kommer nye lovregler på udbudsområdet og nye forpligtende indkøbsaftaler fra Finansministeriet.

Retningslinjerne indeholder skemaer, som fastsætter tærskelværdier og fremgangsmåder for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser. Du kan finde retningslinjerne nedenfor.

NB: Koncern Udbud og Indkøb har ved mail til institutionernes administrationschefer den 22. maj 2017 orienteret om Finansministeriets Cirkulære om indkøb i staten CIR1H nr 9453 af 10/05/2017, som implementerer en statslig indkøbskaskade. Cirkulæret er ikke indarbejdet i nærværende retningslinjer, men skal følges. Institutionerne vil blive orienteret, så snart retningslinjerne er opdateret. 

Arbejdsklausuler

Kulturministeriets koncernledelse har derudover vedtaget nogle særlige retningslinjer vedrørende brug af arbejdsklausuler, som vi er forpligtet til at følge, hver gang vi indgår en aftale. Nedenfor kan du finde en fast formulering af en arbejdsklausul, som skal anvendes hver gang, vi indgår en aftale.

Retningslinjer for køb af konsulenter

Alle institutioner og styrelser skal senest 1. april 2016 have udarbejdet lokale retningslinjer for køb af konsulenter – og nogle skal også have udarbejdet en strategi. KUI har i samarbejde med Koncern Økonomi udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for køb af konsulenter. Du kan finde vejledningen nedenfor. 

 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os i Koncern Udbud og Indkøb.

Værktøj til overvejelser inden køb af konsulenter (Excel) 

Hent vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter (pdf)

Vejledning og værktøj til vurdering af grænseoverskridende interesse (Word)

Hent retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet (pdf) 

Hent arbejdsklausul til alle leverandørkontrakter (pdf)