Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausul

Kulturministeriets koncernledelse har vedtaget nogle særlige retningslinjer vedrørende brug af arbejdsklausuler, som vi er forpligtet til at følge, hver gang vi indgår en aftale.

Der er udarbejdet en fast formulering af en arbejdsklausul, som skal anvendes hver gang, vi indgår en aftale.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os i Koncern Udbud og Indkøb.