Fælles retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser

Alle kulturinstitutioner er underlagt fælles retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser.

Som statslig institutioner er vi forpligtet til at følge Udbudsloven samt Cirkulæret om indkøb i staten og altid købe bedst og billigst ind.

I den forbindelse har Kulturministeriet vedtaget fælles retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser, som understøtter bedst mulig konkurrence på alle indkøb og dermed også de bedste priser.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os i Koncern Udbud og Indkøb.