Udbudsbistand

Koncern Udbud og Indkøb yder rådgivning og bistand til gennemførelse af udbud af varer og tjenesteydelser inden for hele Kulturministeriets ministerområde.

Vi kan rådgive og bistå dig gennem hele udbudsforretningen, eller du kan vælge kun at benytte os ad hoc i forskellige faser af udbuddet.

Du varetager selv funktionen som tovholder og pennefører og sørger for at indsamle og koordinere de nødvendige og relevante faktiske oplysninger.

Du sørger også selv for at indhente samtlige økonomiske, administrative og eventuelle politiske godkendelser og forudsætninger for gennemførelsen af udbudsforretningen og inddrager udvalg og chefkreds efter en konkret vurdering.

Endelig tager du dig af intern og ekstern korrespondance samt den praktiske gennemførelse af møder.

Vi deltager som udgangspunkt ikke i interne arbejdsgrupper eller møder med eksterne parter eller i udarbejdelsen af kravspecifikationen. Vi overtager heller ikke selve den praktiske opgave med at gennemføre udbudsforretningen.