Koncernsikkerhedspolitik for ministerområdet

Koncernsikkerhedspolitikken er rammesættende for den overordnede sikkerhed på Kulturministeriets område, og skal efterleves af samtlige statsinstitutioner.

Sikkerhed handler om at beskytte og bevare de fysiske og digitale ressourcer, som Kulturministeriets og dets institutioner har ansvar for. Dette kunne eksempelvis dreje sig om bøger, forskningsresultater, musikinstrumenter, museumsgenstande, ejendomme og tilhørende dataregistrering samt administrativ it-understøttelse som uddannelses-, journal og personalesystemer. 

Koncernsikkerhedspolitikken beskriver en række krav der tilsammen definere et minimumsniveau for sikkerhed på ministerområdet. Eksempelvis skal institutionsledelsen formulere en overordnet sikkerhedspolitik, og gennemføre en risikovurdering på en række centrale forretningsområder med henblik på at vurdere det aktuelle risikobillede. 

Efter regeringens ressortomlægning er koncernsikkerhedspolitikken blevet ajourført i juni 2012.

Læs mere om hvilke forhold ledelsen skal tage i betragtning ved fastlæggelse af sikkerhedsniveauet i institutionen.