Samarbejdsaftale

Statens It's bestyrelse vedtog den 16. december 2010 indholdet af samarbejdsaftalen og afregningsprincipperne, der gælder fra 1. januar 2011.

Koncern It afholdt i december og januar møder med it-kunderne og Statens It. På møderne introduceredes samarbejdsaftalen, og der blev talt om status for it-driften, fremtidig organisering og forventet servicetræk for 2011.

Den 6. april 2011 underskrev direktør Lone Strøm, Statens It, og vicedirektør Thomas Sjøstrøm Bang, Styrelsen for Bibliotek og Medier den endelige aftale med Statens It om levering af service til Kulturministeriet.

Aftalen omfatter de 16 institutioner fra Kulturministeriets område, der er kunder hos Statens It.

Samarbejdsaftalen består af en hovedaftale og 8 bilag.