Campus

Statens fælles læringsløsning

Campus er indgangen til kompetenceudvikling og læring for den enkelte medarbejder i staten. Ligeledes er Campus institutionernes værktøj til kompetenceplanlægning og administration af uddannelse og læringsaktiviteter.

Campus er udviklet i et samarbejde mellem Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen.

Udvikling og Koncern IT planlægger i samarbejde med Økonomistyrelsen løbende kurser for de personer, der skal være lokalt ansvarlige for Campus. Kurset er en forudsætning for at institutionen kan rulle Campus ud til organisationen.

Udvikling og Koncern IT’s rolle

Udvikling og Koncern IT varetager:

  • Brugersupport, herunder bruger/rettighedsstyring, oprettelse af kurser og fejlhåndtering
  • Koncernfælles koordinering i forhold til systemleverandøren og retter henvendelse til Økonomistyrelsens Rådgivning og Support.