Public 360

Elektronisk sags- og journaliseringssystem

Public 360 understøtter journalisering og digitalegange.

I Public 360 kan dokumenterne skabes, deles, bearbejdes, behandles, godkendes og arkiveres, alt sammen uden at forlade Public 360.

Udvikling og Koncern IT står for den overordnede projektledelse og håndterer kontrakter og kontakter med leverandører. Sammen med institutionerne lægges tidsplaner, implementeringsbølger og kursusforløb.


Hent vejledninger til Public 360

Vejledning til Arkivar:

Masseopdatering af afdeling eller ansvarlig sagsbehandler

Vejledninger til administrator:

Hent vejledninger til Public 360