STADS

Studieadministrativt system.

STADS understøtter de studieadministrative arbejdsgange, herunder blandt andet studieordninger og holddannelse. Derudover kan STADS registrere de studerendes data, fag og karakterer, fra de bliver indskrevet til eksamensbeviset udskrives.

STADS er det kommende studieadministrative system på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner.

Udvikling og Koncern IT står for den overordnede projektledelse og håndterer kontrakter og kontakter med leverandører. Sammen med uddannelsesinstitutionerne lægges tidsplaner, implementeringsbølger og kursusforløb.