SurveyXact

System til elektroniske spørgeskemaer

SurveyXact er et internetbaseret system til spørgeskemaundersøgelser. SurveyXact kan være med til at understøtte hele processen, formidle resultaterne, strukturere arbejdet, dele erfaringer med andre i organisationen, gøre det lettere at gentage undersøgelser og følge udviklingen.

Udvikling og Koncern IT's rolle

Udvikling og Koncern IT varetager:

  • brugeradministration
  • kontakt til leverandøren af systemet

Systemleverandørens rolle

Leverandøren varetager:

  • brugersupport