TAS

Tilskudsadministrativt system

TAS understøtter de tilskudsadministrative sagsgange – elektronisk ansøgning, sagsstyring, økonomistyring, dokumenthåndtering, journalisering, integration til Navision Stat, statistik og ledelsesinformation. 

Udvikling og Koncern ITs rolle

Udvikling og Koncern IT varetager: 

  • brugersupport; herunder rettighedsstyring, fejlhåndtering, opsætning af ordninger, regelsæt og rammer samt øvrig systemadministration.
  • overordnet styring; herunder kontakt til leverandøren af systemet og hosting, projektledelse i forbindelse med videreudvikling af systemet, tværministerielt samarbejde om tilskudsadministration samt strategisk udvikling.