Aftale om Corona-hjælp til kulturen

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Venstre og Det Konservative Folkeparti er klar med en aftale om kompensation til flere dele af kulturlivet. Den indeholder ny hjælp til trængte ugeaviser, en forlænget og forøget aktivitetspulje samt udmøntning af midler til genstartsinitiativer.

Pressemeddelelse
19.03.2021

Aftaleparterne blevet enige om at give 40 mio. kr. til ugeaviser i kompensation for tabt annonceindtjening. Aktivitetspuljen vil blive forlænget og forøget med 200 mio. kr., og dertil er aftalepartierne enige om at udmønte 50 mio. kr. til at sætte gang i en række initiativer, anbefalet af genstartsteam for kultur- og idrætslivet, der skal genstarte kulturen og idrætten i en tid med Corona.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Med ekstra midler til både aktivitetspulje og genstartsaktiviteter giver vi god rygstøtte til kulturen og idrætten, der desværre fortsat er hårdt ramt pga. Corona. Derudover er vi klar med en særlig hjælp til ugeaviser, som har haft hårde økonomiske betingelser under nedlukningen. Vi skal værne om det nære lokale demokrati, som ugeaviserne er en vigtig medspiller i.”

Kim Valentin (V) siger: 

“Penge er ikke alt - men lige nu er det altafgørende for kultur og idrætslivet, at de tilføres flere midler til aktiviteter. Selvom vi i Venstre ser længere frem med hjælp end ultimo august, så er det en god begyndelse at sikre 200 mio. kr. til aktiviteter i maj-juni, 50 mio. kr til genstart hurtigt og 40 mio. kr. til ugeaviserne. Så må vi tale videre om genopretningen i maj måned, når vi kender mere til planerne for genåbning.”

 

Charlotte Broman Mølbæk (SF) siger:

”Vi er mange, der længe har undværet kulturen og længes efter at få kulturelle oplevelser igen. Genåbningen er så småt på vej og lige så snart der kan åbnes op for kulturen igen, så skal vi i gang. Det sikrer vi både med aktivitetspuljen og med genstartsteamets initiativer, hvor vi både sende penge ud til aktiviteter, til vækstlaget og nye måder at gøre tingene på. Det er vigtigt, at vi holder hånden under kulturen, og derfor vil SF fortsat arbejde for flere initiativer, der støtter en meget ramt branche og samtidig giver mulighed for at vi igen kan samles om kulturen i fællesskaber.”

Victoria Velasquez (EL) siger:

”Med denne her aftale sikres der tiltag, der skal hjælpe til genstart og konkrete aktiviteter, så kulturlivet og idrætslivet kommer så godt igennem coronakrisen som muligt i barske kår, der er lige nu. Vi ville ønske at planlægningsperspektivet kunne bliver længere endnu, men det var der desværre ikke enighed om. Aftalen sikrer også en vigtig håndsrækning til bl.a. lokale ugeaviser, hvilket er vigtigt, så de ikke knækker midt over eller går nedenom.”

Zenia Stampe (RV) siger:

Foråret og vaccinerne er på vej, og vi krydser fingre for, at kulturlivet snart kan genåbne. Men vi er også godt klar over, at forårsfornemmelser og krydsede fingre ikke er nok til at skabe den nødvendige tryghed om kulturlivet. Derfor er vi glade for at have indgået en aftale om økonomisk hjælp til kulturlivet, der rækker fire måneder frem. Det kan forhåbentligt skabe noget sikkerhed og tryghed omkring planlægningen af forårets og sommerens kulturaktiviteter.

Birgitte Bergmann (K) siger:

”Det er vigtigt for os, at vi holder hånden under vores kulturliv. I dag har vi sikret en forsættelse af aktivitetspuljen frem til 1. september forudsat at der er restriktioner. Vi havde gerne set at puljen blev forlænget. Men for nu skaber det ro i branchen til planlægning af aktiviteter. Men det er vigtigt, at understrege, at vi ikke er i mål med stimuli pakker for kultur-, oplevelses- og turisme branchen. Vi ser gerne, at vores forslag om et kultur- og oplevelsesfradrag bliver en del af den større stimulipakke. Og at regeringen bør kigge på boligjobordningen og justere den, så den også omfatter fradrag for oplevelser. Det har været en konservativ mærkesag, at få håndsrækning til ugeaviserne. De er med til at sikre den demokratiske samtale. Her fik vi igennem at titelloftet blev fjernet og at puljen kom op på 40 mio. kr. Det er vi ganske godt tilfredse med. Tilbage i forhandlingerne fra 27. oktober 2020 fik vi med i aftalen vores forslag om et genstartsteam for kultur og idræt. Teamet har anbefalet fem gode initiativer, som vi bakker fuldt op om. Nu venter en genåbningsplan for kulturlivet og vi ser gerne, at der kommer en større kreativitet og fleksibilitet med ind i planen frem for store åbnings scenarier.”

Kasper Sand Kjær (S) siger:

” Man sætter ikke et teaterstykke, en koncert eller en optræden op på en dag. Det kræver mulighed for planlægning for arrangører og kunstnere, og sikkerhed for, at der er hjælp at hente, hvis der fortsat er restriktioner. Med aftalen skaber vi sikkerhed for planlægningen helt frem til 31. august. Det betyder, at arrangørerne allerede nu kan gå i gang med at planlægge aktiviteter henover sommeren, så vi kan få en sommer med gode oplevelser, kultur og fællesskab.”

 

Hjælp til ugeaviser

Aftalepartierne er enige om, at der er behov for at yde støtte til de trykte og digitale lokale ugeaviser i en begrænset periode. Der er enighed om at afsætte 40 mio. kr. for en kompensationsperiode fra 9. december 2020 til 28. februar 2021.

Aktivitetspuljen forlænges

Aktivitetspuljen, som har eksisteret siden efteråret 2020, er en ordning, der retter sig mod kulturaktører, der arrangerer publikumsrettede kulturelle arrangementer. Aftaleparterne er nu enige om at videreføre aktivitetspuljen med de nuværende overordnede kriterier i perioden 1. maj – 30. juni 2021, overføre eventuelt uforbrugte midler pr. 30. april 2021 og afsætte yderligere 200 mio. kr. til puljen frem til 30. juni 2021. Såfremt der fortsat er restriktioner, som begrænser muligheden for at gennemføre aktiviteter, vil puljen blive forlænget til og med 31. august 2021.

Midler til genstartsinitiativer

50 mio. kr. er med aftalen fordelt til en række initiativer, som er anbefalet af det genstartsteam, der har været nedsat under Kulturministeriet. Det gælder midler til et innovationslaboratorium, der bl.a. skal fokusere på at udvikle nye, digitale formater; en national kampagneindsats, dataindsamling om kultur- og idrætslivets brugere under covid-19 og en række puljer, der skal sætte gang i kultur- og idrætslivet igen.

Læs aftaleteksten her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16