Fredede bygninger

Bygningskulturen er den mest synlige del af vores kulturarv. Vi bevæger os rundt i den hver eneste dag, og den er en del af vores identitet. Bygningerne fortæller Danmarks kultur- og arkitekturhistorie gennem tiderne.

Bygningsfredningsloven gør det muligt at sikre, at de bedste bygninger, bymiljøer og landskabsarkitektoniske værker opretholdes til glæde for os selv og vores efterkommere.

Både gamle og nyere bygninger kan fredes, og de allerede fredede bygninger spænder i størrelse fra små lysthuse og skure til slotte og herregårde, og i forskellighed fra fyrtårne og industrianlæg til etagebyggeri og rådhuse. De fredede bygninger er altså væsentlige repræsentanter for den samfundsmæssige udvikling eller er udvalgt som unikke, arkitektoniske værker.

Nye fredninger og ændringer på fredede bygninger

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der gennemfører nye fredninger, og det er også Slots- og Kulturstyrelsen, der skal godkende alle ændringer på de fredede bygninger.

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du læse om de forskellige områder, Kulturministeriet administrerer, og du kan finde svar på mange af de spørgsmål, som melder sig, hvad enten du selv er ejer af en fredet bygning, eller du er bredt interesseret i Danmarks bygningskultur.

Opdateret 03. juni 2022