Børneattest

Børneattestreglerne er med til at forhindre, at personer, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, uden videre kan få et børnerelateret job.

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger en person, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Den 1. juni 2012 blev børneattestloven udvidet, så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn. 

Hvad er en børneattest?

En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om afgørelser, dvs. domme m.v., om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. 

Hvem er omfattet?

Det fremgår af en række bekendtgørelser, udstedt af flere forskellige ministerier, hvem der nærmere er omfattet af pligten til at indhente børneattest, og i forhold til hvilke jobfunktioner. Det drejer sig om følgende ministerier: Kulturministeriet, Kirkeministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, Forsvarsministeriet samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Indhent børneattest

Kulturministeriet har lavet en vejledning om indhentelse af børneattest inden for ministeriets område. Derudover er der udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan modtagerne skal håndtere børneattester i forhold til straffeloven og persondataloven.

BØRNEATTEST

Vejledning

Vejledninger om håndtering af personoplysninger i børneattester:

Samtykkeerklæringer og anmodning om børneattest

Blanketter til anmodning om børneattest kan downloades nedenfor.

For idrætsforeninger under Danmarks Idrætsforbund, www.dif.dk, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger www.dgi.dk, og Dansk Firmaidrætsforbund www.dfif.dk er der en særlig blanket, som kan findes på organisationernes respektive hjemmesider.

Hvis du ønsker særlige oplysninger om børneattester, kan du læse mere på politi.dk

Opdateret 20. december 2022