Strategi

Kulturministeriets strategi består af fem fokusområder.

 

Strategien i punktform

Strategien nedenfor er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge. Strategiens fokusområder er bevægelige og vil variere i fokus.

  • Vi arbejder systematisk med udvikling af ny politik og nye løsninger. Vi har muskler og vilje til at forandre og finde nye løsninger af egen drift.

  • Vi arbejder formålsdrevent. Vi organiserer os efter de politiske mål. Vi reagerer hurtigt og arbejder aktivt for at nå dem. Vi arbejder dynamisk med vores interne organisering, så vi kan levere hurtigt og effektivt.

  • Vi leverer gennemtænkte løsninger af høj faglig kvalitet. Vi har dybt kendskab til vores område og brugernes behov. Vi arbejder systematisk med at indhente viden og data, som vi anvender til politikudvikling og kommunikation. Vi sikrer os, at vores løsninger står på et solidt grundlag – fagligt, juridisk og økonomisk.

  • Vi samarbejder bredt og er åbne og lydhøre for omverdenen. Vi har tæt dialog med kulturens interessenter og har blik for borgernes behov. Vi handler på de input, vi får.

  • Vi er en attraktiv arbejdsplads med aktiv personaleledelse. Vi tiltrækker og udvikler talenter. Vi er ambitiøse og professionelle.

Opdateret 24. januar 2024