Antidoping

Nationalt 

På nationalt plan blev Anti Doping Danmark (ADD) oprettet i 2004 i et samarbejde mellem regeringen og idrættens organisationer.

Indsatsen mod doping har et tosidet formål. For det første skal de grundlæggende værdier både elite- og breddeidrætten styrkes og udvikles gennem oplysning, holdningsbearbejdning og forskning. For det andet skal indsatsen sikre rammerne for en effektiv dopingbekæmpelse i forskellige idrætsmiljøer. 

I Danmark er både forebyggelsesindsatsen og dopingkontrollen rettet mod såvel elite- og konkurrenceudøvere som motionister. ADD’s indsats finder sted i såvel den foreningsbaserede idræt som den kommercielle idræt.

Siden 2009 har det været obligatorisk for kommercielle motions- og fitnesscentre at skilte med oplysning om, hvorvidt centeret har indgået en frivillig aftale med ADD. Hvis centeret indgår en aftale med ADD, besøger ADD’s forebyggelseskonsulenter centeret, hvor de bl.a. rådgiver centerets personale og brugere samt udfører dopingkontroller efter behov. Centeret forpligter sig til at iværksætte forebyggende indsatser i samarbejde med ADD.

Internationalt

Internationalt er den overordnede aktør World Anti-Doping Agency (WADA), som blev oprettet i 1999. WADA er en unik konstruktion, hvor sportsbevægelsen og verdens regeringer bidrager med hver 50 pct. af budgettet.

Opdateret 19. december 2022