Ophavsretlige forvaltningsorganisationer

Rettighedshaverne lader sig ofte repræsentere af ophavsretlige forvaltningsorganisationer. Find de vigtigste forvaltningsorganisationer på denne side.

Copydan er en non-profit fællesforening bestående af seks selvstændige forvaltningsforeninger.

Tekst & Node

Tekst & Node giver adgang til kopiering fra bøger, aviser, tidsskrifter, noder, sangtekster m.m. til brug i undervisningen og i erhvervslivet. Der betales for brugen, og vederlagene sendes videre til de enkelte forfattere, journalister, komponister, illustratorer, fotografer samt deres forlag og udgivere.

Læs mere om Tekst & Node på tekstognode.dk

VISDA - Visuelle Rettigheder Danmark

VISDA giver adgang til reproduktion af billeder i aviser, bøger, kataloger, tv, internettet og andre digitale medier. I samarbejde med Copydan Tekst & Node giver VISDA desuden tilladelse til fotokopiering af billeder til undervisning og erhvervsliv. Vederlagene sendes videre til billedkunstnere, fotografer, tegnere, grafikere, illustratorer, kunsthåndværkere - eller deres arvinger. Desuden sikrer VISDA, at kunstnerne og deres arvinger får kompensation ved videresalg af kunstværker i auktionshuse og gallerier m.m. (følgeretsvederlag).

Læs mere på VISDAs side

AVU-medier

AVU-medier giver skoler og andre undervisningsinstitutioner adgang til audiovisuelt indhold (fx tv-optagelser fra mere end 25 danske og udenlandske tv-kanaler med højt videnindhold).

Læs mere om AVU-medier på Copydans hjemmeside

KulturPlus 

KulturPlus sikrer afregning af vederlag til kunstnere og producenter indenfor musik, film, tv og radio. Pengene kommer fra salg af blanke kopimedier (fx cd-skiver) i detailhandelen. Vederlagene skal kompensere kunstnere og producenter for lovlig privatkopiering af musik, tv, radio og film.

Læs mere om KulturPlus på Copydans hjemmeside

Verdens TV

Verdens TV giver adgang til distribution i kabelanlæg af tv-kanaler fra vores nærmeste nabolande samt udlandet i øvrigt. Herudover sikres håndtering af diverse udestående ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af tv- og radiokanaler.

Læs mere om Verdens TV på Copydans hjemmeside

Arkiv

Copydan Arkiv blev etableret i 2007 og er dermed den nyeste forening af de i alt seks foreninger, som tilsammen udgør Copydan-huset, der er stiftet og ejet af danske rettighedshavere. Det er Copydan Arkivs vigtigste opgave at løse de komplicerede ophavsretslige problematikker, som er forbundet med genanvendelse af store mængder af gamle radio og tv-udsendelser.

Gå til Copydan Arkivs hjemmeside

DPCMO står for Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation. DPCMO er en uafhængig, non-profit forening for danske presseudgivere. Foreningens formål er at varetage danske presseudgiveres interesser i henhold til ophavsretslovens §§ 52 c og 69 a og forvalte den nye presseudgiverrettighed i medlemmernes bedste fælles interesse.

Medlemmerne har givet DPCMO mandat og fuldmagt til at indgå aftaler med informationssamfundstjenester og onlineindholdsdelingstjenester om disses online brug af medlemmernes pressepublikationer samt at opkræve vederlag fra tjenesterne. DPCMO forvalter og fordeler desuden indtægter blandt foreningens medlemmer i henhold til den godkendte fordelingsnøgle. 

Læs mere på dpcmo.dk

Gramex er en non-profit organisation, der på vegne af sangere, musikere og pladeselskaber indhenter vederlag fra bl.a. radio- og tv-stationer, når der anvendes lydoptagelser i udsendelserne, og når deres musik anvendes til andre offentlige fremførelser som musikdramatiske forestillinger, på arbejdspladser, hoteller, diskoteker, i butikker, tog, fly etc.
 
Vederlagene fordeles af Gramex til dels de danske medlemmer af Gramex, dels medlemmer af de 30 søsterorganisationer i udlandet. Vederlagene fordeles med halvdelen til hver rettighedsgruppe – dvs. 50 % til musikere og sangere og 50 % til pladeselskaberne.
 
Mange forveksler Gramex og KODA, som imidlertid ikke er det samme. Begge er forvaltningsorganisationer, der støtter musikken gennem deres arbejde for musikbranchen og dens rettigheder, men hvor Gramex er en organisation, der ejes af sangere, musikere og pladeselskaber, er KODA en organisation ejet af komponister og sangskrivere. For at lette administrationen indhentes vederlagene i flere tilfælde i et samarbejde mellem KODA og Gramex, som bagefter fordeler beløbene til de respektive medlemmer.

Læs mere på Gramex.dk

KODA (Komponistrettigheder i Danmark) er en non-profit forening.

KODA repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder for komponister, sangskrivere og musikforlag, når musik spilles offentligt i Danmark, Grønland og på Færøerne.

KODA’s vigtigste formål er at give tilladelse til danske musikbrugere for offentlig fremførelse af musik (fx afspilning af musik i radioen, til koncerter, på restauranter m.v.). Indtægterne for brugen af musik fordeles af KODA til de relevante komponister, tekstforfattere og musikforlag. 

Læs mere på koda.dk

NCB (Nordic Copyright Bureau) er en non-profit forening.

NCB er en forening, der på vegne af komponister, sangskrivere og musikforlæggere forvalter de såkaldte mekaniske rettigheder til musikværker, dvs. rettigheder vedr. indspilning, kopiering og spredning af musikværker. Vederlagene fordeles af NCB til komponisterne og tekstforfatterne for deres arbejde med at skrive musik og tekster.
 
NCB har aktiviteter i de nordiske og baltiske lande, og NCB er stiftet af de nordiske forvaltningsselskaber (Danmark - KODA, Sverige - STIM, Norge - TONO, Finland - TEOSTO og Island - STEF). På den måde styrker NCB samarbejdet mellem de nordiske og baltiske forvaltningsselskaber.

Læs mere på ncb.dk

MPLC står for "Motion Picture Licensing Company".
MPLC er udbyder af licensaftaler til brug af spillefilm i hele verden og repræsenterer en lang række filmproducenter. 

I praksis er det MPLC, der giver tilladelsen, når institutioner eller virksomheder vil vise film offentligt, som MPLC forvalter rettighederne til. MPLC udbetaler vederlag til dem, der har rettighederne til filmene. 

Se MPLC’s hjemmeside

MPO er en non-profit medlemsorganisation for musikproducenter

MPO er musikproducenternes forvaltningsorganisation, indgår kollektive aftaler og opkræver vederlag på vegne af producenterne. MPO både opkræver og fordeler midler til de enkelte rettighedshavere baseret på konkret brug blandt musikaftagere som DR og TV 2. MPO varetager også administrationen og fordelingen af det kollektive vederlag, der modtages som kompensation for lovlig privatkopiering. Det sker gennem en støtteordning, som alle danske musikproducenter kan søge om midler fra.

Læs mere på MPOs hjemmeside

PRD (Producent Rettigheder Danmark) er en non-profit organisation for producenter og distributører.

PRD (Producent Rettigheder Danmark) forvalter tv- og filmrettigheder på vegne af producenter og distributører. Rettighederne licenseres gennem Copydan, og PRD viderefordeler rettighedsindtægterne til danske såvel som udenlandske indehavere af producentrettigheder samt viderefordeler til foreningens udenlandske samarbejdspartnere. PRD er en non-profit forening. 

Læs mere på producentrettigheder.dk

Opdateret 24. juni 2022