Billedkunst

Gældende love og bekendtgørelser.

Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Lovbekendtgørelse nr. 457 af 8. maj 2013

Bekendtgørelse om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 

Bekendtgørelse om Charlottenborg
Bekendtgørelse nr. 685 af 2. juli 2009

Bekendtgørelse for Charlottenborg Udstillingsbygning
Bekendtgørelse nr. 1476 af 14. december 2005

Lov om Statens Kunstfond
Lovbekendtgørelse nr. 78 af 14. januar 2011

Opdateret 26. januar 2024