Børn- og ungekultur

Danmark har generelt en meget stærk tradition for formidling af kunst og kultur i øjenhøjde til børn og unge. Der stilles der krav om, at rammeaftaler mellem Kulturministeriet og kulturinstitutioner skal indeholde beskrivelser af institutionens arbejde med børn og unge.

Opdateret 02. februar 2024