Børn- og ungekultur

Dansk kulturpolitik har fokus på, at børn og unge skal have mulighed for at opleve og bruge kunst og kultur af høj kvalitet i deres hverdag. Dette gælder i mødet med den fælles kulturarv, den professionelle kunst, og i relation til udfoldelsen af egen kunst og kreativitet.

Disse mål er centrale omdrejningspunkter for dansk kulturpolitik på børne- og ungeområdet og afspejles i støttestruktur og indsatsområder, ligesom Danmark generelt har en meget stærk tradition for formidling af kunst og kultur i øjenhøjde til børn og unge. Ligeledes stilles der krav om, at rammeaftaler mellem Kulturministeriet og kulturinstitutioner skal indeholde beskrivelser af institutionens arbejde med børn og unge.

Opdateret 30. august 2022