Biblioteker

Gældende love og bekendtgørelser.

Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed
(Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog)Lov nr. 501 af 1. maj 2019 

Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek
Lov nr. 246 af 8. juni 1978

Lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.
Lov nr. 224 af 27. marts 1996

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed
Lov nr. 100 af 30. januar 2013 

Lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale
Lov nr 1439 af 22. december 2004

Bekendtgørelse om pligtaflevering af offentliggjort materiale
Bekendtgørelse nr. 636 af 13. juni 2005

Lov om biblioteksvirksomhed
Lov nr. 340 af 17. maj 2000

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed
Bekendtgørelse nr. 30 af 10. januar 2005

Lov om ændring af færdselsloven, lov om biblioteksvirksomhed og lov om retsafgifter (Ophævelse af automatisk regulering af visse betalingsbestemmelser og ændring af offentlige myndigheders betaling for tinglysningsoplysninger)
Lov nr. 1049 af 17. december 2002

Lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)
Lov nr. 430 6. juni 2005

Lov om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)
Lov nr. 431 af 6. juni 2005

Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)
Lov nr. 563 af 24. juni 2005

Opdateret 26. januar 2024