Arkiver

Gældende love og bekendtgørelser

En række bekendtgørelser mv. på arkivområdet udstedes direkte af Statens Arkiver. Disse bekendtgørelser finder du på Statens Arkivers hjemmeside: 

Lovgivning, der gælder på arkivområdet for statslige myndigheder
(Statens Arkiver)
 
Lovgivning, der gælder på arkivområdet for kommuner

(Statens Arkiver)

Opdateret 26. januar 2024