Støtte til scenekunsten

I Danmark omfatter teater en lang række sceniske kunstarter som for eksempel skuespil, opera og dans, mens musik er udskilt som et selvstændigt område.

Scenekunstloven

Store dele af dansk teaterliv er offentligt støttet. Rammerne for statens støtte til teater er samlet i en scenekunstlov, hvis målsætning er at skabe grundlag for en fortsat udvikling af dansk teaterkunst og teaterkultur.

Loven skal fremme et teaterudbud, der er præget af kvalitet, mangfoldighed og udvikling. Loven skal desuden sikre en geografisk spredning af teateraktiviteterne samtidig med at forskellige publikumsgruppers behov søges dækket.

Hent lovgivning på scenekunstområdet

Statens Kunstfond

To udvalg under Statens Kunstfond uddeler midler til scenekunstaktiviteter og skabende kunstnere inden for scenekunstområdet:

  • Projektstøtteudvalget for Scenekunst uddeler tilskud til aktiviteter, der fremmer scenekunst i Danmark. Udvalget støtter projekter hos teatre, frie grupper, projektteatre, børneteatre, egnsteatre og små storbyteatre inden for alle genrer af scenekunsten.
    Læs mere om Projektstøtteudvalget for Scenekunst
  • Legatudvalget for Scenekunst uddeler tilskud til skabende kunstnere inden for scenekunstområdet, det kan for eksempel være sceneinstruktører, koreografer, scenografer og dramatikere. 
    Læs mere om Legatudvalget for Scenekunst
Opdateret 21. januar 2022