LOVE

Lovgivning

Love og bekendtgørelser under Kulturministeriet
Se al lovgivning

Høringer

Hent høringer under Kulturministeriet på Høringsportalen
Gå til høringsportalen

Finanslov

Kulturministeriet på Finansloven og finanslovsforslag
Se Kulturministeriet på Finansloven

Aktstykker

Aktstykker oversendt til Folketingets Finansudvalg er tilgængelige og kan fremsøges på Økonomistyrelsens hjemmeside
Gå til Økonomistyrelsens hjemmeside