Aftalelicensgodkendelser

Her på siden offentliggøres Kulturministeriets godkendelser vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder i forhold til aftalelicenser.

Download godkendelserne i pdf-format:

Copydan Tekst & Node – tillæg til Aftale om tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet avismateriale på biblioteker

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, vedrørende aftale om eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Det Kgl. Biblioteks billedsamlinger indgået mellem Det Kongelige Bibliotek, VISDA og Copydan Tekst og Node 

Copydan Tekst & Node - Lex

Godkendelse af Musikproducenternes Forvaltningsorganisation i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 (audio- og TV-aftalen) 

Godkendelse af Copydan AVU-medier - Aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan AVU-medier om klarering af audiovisuelt materiale til eksamensbrug

Copydan AVU-medier – Filminstituttet

Copydan Tekst & Node - Det Administrative Bibliotek

Copydan Tekst & Node – Dansk Skovforening

Copydan Tekst & Node - Den Arnamagnæanske Kommission

Godkendelse af Forfatternes Forvaltningsselskab i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 – oplæsning af litterære værker

Copydan Tekst & Node og Syddansk Universitet (SDU) og Det Kgl. Bibliotek, aftale om eksemplarfremstilling og udlevering af ophavsretligt beskyttet materiale

Copydan Tekst & Node og fonden Wormianum, der udgiver Skalk, aftale om digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden af ophavsretligt beskyttet materiale

Copydan Tekst & Node, aftale om digitalisering og tilgængeliggørelse af Lægeforeningens tidsskrifter

Copydan Tekst & Node beskyttet, aftaler om brug af ophavsretligt musikmateriale i forbindelse med arrangementer

Copydan Tekst & Node og Det Kgl. Bibliotek Kunstbiblioteksaftale

Copydan Tekst og Node og Det Digitale Folkebibliotek

Copydan Tekst og Node (Tidsskriftet Kritik)

Copydan Tekst og Node (digital kopiering til intern brug i undervisningsinstitutioner)

Copydan Tekst og Node (Danske Medier)

Godkendelse - Aftale om oplæsning af litterære værker mellem Radio LOUD og Forfatternes Forvaltningsselskab

Copydan Tekst og Node - Danske Kunsthåndværkere og Designere 

Godkendelse af Copydan Tekst og Node - Aftale mellem Teknologiens Mediehus A/S og Copydan Tekst og Node

Copydan arkiv – brug af klip i sociale medier

Copydan AVU-medier – Museumsaftalen

Copydan AVU-medier – TV/Radio-aftalen

Copydan AVU-medier - Danske Handicaporganisationer

Copydan AVU-medier - KL

Copydan AVU-medier - Statsbiblioteket

Copydan Tekst & Node (tidsskriftet Samvirke)

Copydan Tekst & Node - Det Kongelige Bibliotek

Copydan Tekst & Node - Rammeaftale om digital kopiering m.v. i erhvervsvirksomheder

Copydan Tekst & Node - Danske Slægtsforskere

Copydan Tekst & Node - Eksamensaftalen

Copydan Tekst & Node - Københavns Universitet

Nedenfor fremgår igangværende ansøgninger om aftalelicensgodkendelse, som offentliggøres i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 5. Dette sker med henblik på at gøre rettighedshavere – særligt ikke-repræsenterede rettighedshavere – opmærksom på, at en forvaltningsorganisation har søgt om godkendelse til at indgå aftale med aftalelicensvirkning, således at rettighedshaverne forud for Kulturministeriets eventuelle godkendelse får mulighed for at nedlægge forbud (opte ud), såfremt de ønsker at stå uden for aftalen og dermed hindre, at deres rettigheder benyttes i henhold til den pågældende aftale.

Opdateret 28. september 2023