FOLKEOPLYSNING OG FOLKEHØJSKOLER

Gældende love og bekendtgørelser.

Folkeoplysning

Den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige foreningsliv, daghøjskoler og Folkeuniversitetet er reguleret i folkeoplysningsloven, som først og fremmest er en økonomisk og administrativ lov.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler
Lovbekendtgørelse nr 1280 af 13. september 2022

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
Lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018

Consolidation Act on support for Non-formal education, voluntary activities in democratic associations, Day folk high schools and the University Extension
Consolidation Act no 854 of July 11 2011 

Folkeoplysningsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1251 af 12/12/2011

Bekendtgørelse om folkeuniversitetet
Bekendtgørelse nr. 922 af 25. juni 2018

Folkehøjskoler

Lov om Folkehøjskoler
Lov nr. 280 af 25. marts 2019

Act on Folk high schools
Act no. 1605 of December 26 2013

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler
Bekendtgørelse nr. 1066 af 13. oktober 2019

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere, viceforstandere og lærere ved folkehøjskoler
Bekendtgørelse nr. 140 af 10. februar 2016 

Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler
Bekendtgørelse nr. 1507 af 11. december 2018

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler
Bekendtgørelse nr 1508 af 11. december 2018

Opdateret 26. januar 2024