Internationalt kultursamarbejde

Danmark deltager i samarbejdet i en lang række internationale organisationer.

Udveksling af kunst og kultur med udlandet bidrager til at styrke dansk kunst og kultur, men også til at markedsføre Danmark som land, fremme eksporten af kunst- og kulturprodukter og skabe dialog med andre landes kulturer.

Internationalt samarbejde på mange kulturpolitiske områder

Internationalt kultursamarbejde foregår på alle kulturpolitiske områder, bl.a. idræt, ophavsret, kunst, kulturarv, film og medier. Samarbejdet foregår både mellem Danmark og et eller flere lande og via samarbejde i internationale organisationer som for eksempel UNESCO, EU og Nordisk Ministerråd.

Det Internationale Kulturpanel (IKP)

Det internationale Kulturpanel er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet samt de centrale aktører indenfor Danmarks kulturudveksling med udlandet.

Det Internationale Kulturpanel bidrager til at forbedre koordination af Danmarks kulturudveksling med udlandet og samarbejdet blandt centrale aktører. Endvidere skal der gennem panelet ske større koordination af formidling af den danske kulturudveksling med udlandet, f.eks. ved at fremme det brede perspektiv på kulturudvekslingens fire formål.

Opdateret 30. august 2022